Aydın bölgesindeki hava kalitesi

Aydın
Iyi
Çok iyi
Iyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Son derece kötü
European Air Quality Index
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi
Iyi