Gizlilik Politikası

1. Sorumlu kurum

Sorumlu kuruluş:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Almanya

E-Mail: info@havadurumuveradar.com
Telefon: +49 228 55937-990
Telefax: +49 228 55937-80

2. Amaç

biz, WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (kısaca: WetterOnline) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem gösteririz. Hangi verilerinizin toplayıp toplamadığımız, işleme tabi tutulduğumuz ve kullanıldığımız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bunu yapma yükümlülüğümüz Telemedia Act (TMM) ve Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) 'dan kaynaklanmaktadır.

3. Kişisel Veriler

Kişisel veriler, belirli veya kimliği belirlenebilir bir müşterinin kişisel veya fiili durumları hakkında bilgi içeren tüm verilerdir. Buna örneğin adınız, ikamet adresiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, yaşınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz veya IP adresiniz dahildir. Bu liste eksiksiz değildir ve yalnızca size kişisel veri terimi kapsamında nelerin yer alabileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

4. Hangi verileri sizden aliyoruz, işleme tabi tutuyor ve kullaniyoruz

4.1 Konum verisinin kullanılması

Uygulamalarımızda, belirli konumunuz için hava durumu bilgilerini çağırma seçeneğine sahipsiniz. Bunun için mobil işletim sisteminizde konum servislerinin aktif olması gerekmektedir. Bunlar etkinleştirildiğinde ve yukarıda belirtilen uygulamalardan birini ilk kez başlattığınızda, uygulama sizden konum bilgilerine erişime izin vermenizi isteyecektir. Onayınız, ilgili uygulamaya konum bilgilerinize kalıcı erişim izni verildiği anlamına gelir. İlgili uygulamanın konumunuza erişimini istediğiniz zaman mobil cihazınızın ilgili ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz. İlgili uygulamanın konum verilerinize erişmesine izin verirseniz, mobil cihazınız konumunuzu bulunduğunuz radyo hücresi içinde bize iletecektir. Mobil cihazınızda bir GPS alıcısı varsa, bu konum verileri de bize iletilecektir. Konum verileri 0,01°'ye yuvarlanır, böylece tam konumunuz hakkında hiçbir bilgimiz olmaz.

5. Üçüncü kisiler sizden hangi verileri alıyor, işliyor veya kullanıyor

5.1 Kullanıma dayalı çevrimiçi reklamcılık

Aşağıda, reklamcılık ortaklarımızın sizinle ilgili olarak hangi verileri topladıklarını, işleme koyduklarını ve kullanmakta olduklarına dair sizi bilgilendirmek istiyoruz.

5.1.1 Uygulamalarımızda veri toplanması

Ücretsiz uygulamalarımızda reklam gösteriyoruz. Kişisel veriler, bu reklam sunumunun bir parçası olarak toplanır veya kullanılır. Reklamların teslimi sırasında biz ve reklam ortaklarımız, IP adreslerini, anonim cihaz tanımlayıcılarını (reklam kimliği) ve cihaz bilgilerini (işletim sistemi veya sürümü, cihaz tanımlayıcısı ve dil) ve ayrıca 4.1'de belirtilen verileri kullanırız. sizinle alakalı reklamlar yerleştirebilir.

5.1.2 Reklam ortaklarımız kimdir ve reklam ortaklarımız tarafından kullanıma dayalı çevrimiçi reklamcılık üzerine veri toplanmasına nasıl itiraz edebilirsiniz

Aşağıdaki reklam ortakları, kullanıma dayalı çevrimiçi reklamcılığın dağıtımına ilişkin veri toplanmasından sorumludur

Ortakların listesini gizle

Kişisel verilerin (IP adresi, tanımlama bilgileri, cihaz tanımlayıcıları) işlenmesi, izniniz temelinde (Madde 6 Para.1 lit. a GDPR anlamında) veya geçerli olduğu durumlarda meşru menfaatin yasal temeli temelinde gerçekleşir. (Madde 6 alt paragraf 1 f harfi) GDPR).

Hava durumu ve Radar , IAB Avrupa Şeffaflık ve Rıza Çerçevesine katılır ve onun belirtimlerine ve yönergelerine uyar. Hava durumu, 6 kimlik numarasıyla izin yönetimi platformunu kullanır.

Gizlilik ayarları aracılığıyla kişiselleştirilmiş reklamları ve ilgili veri toplama ve işlemeyi ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz.

5.2 INFOOnline Measurement'ta verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Uygulamamız, istatistiksel verileri belirlemek için INFOnline GmbH'nin (https://www.INFOnline.de) çok aşamalı ölçüm yöntemi 'INFOnline Measurement'ı kullanır. dijital teklifimizin kullanımıyla ilgili parametreler (Sayfa gösterimi, ziyaret, teknik müşteri). Kullanım ölçümünün amacı, uygulamamızın kullanım yoğunluğunu, kullanım sayısını ve kullanıcı sayısını ve bunların gezinme davranışını - tek tip bir standart prosedür temelinde - istatistiksel olarak belirlemek ve böylece piyasada karşılaştırılabilir değerler elde etmektir. . Reklam medyası e.V.'nin (IVW - https://www.ivw.eu) dağıtımını belirleyen bilgi topluluğunun bir üyesi olarak, kullanım istatistikleri IVW tarafından IVW bildirimindeki 'Sayfa Gösterimi' ve 'Ziyaretler' performans değerleriyle düzenli olarak sağlanır (https://ausweisung.ivw-online.de/) sağlanmıştır.

5.2.1 Veri işleme

INFOnline GmbH tarafından INFOnline Measurement (takma ad sistemi: IOMp) ile yapılan ölçüm, GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent a)'nın onayı ile bir kullanım ölçümünün parçası olarak gerçekleştirilir.

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı, istatistiklerin oluşturulması için dijital performans değerlerinin (sayfa gösterimi, ziyaret ve teknik müşteri) oluşturulmasıdır.

İstatistikler, teklifimizin kullanımını anlamak ve belgelemek için kullanılır.

5.2.2 Veri tipi

INFOnline Measurement ile toplanan veriler, verilerin türü ve hacmi nedeniyle bir kullanıcının açıkça bir kişi olarak tanımlanmasını sağlamaz. Uygulama (istemci) çağrıldığında önemli rakamları belirlemek için anonim (IOMb) ve/veya takma adlı veri işleme (IOMp) için gerekli ölçüm sensörlerini otomatik olarak entegre eden ve yürüten ölçüm kitaplıkları kullanılır.

Anonim nüfus sayımı prosedüründe (IOMb), özellikle IP adresi dahil olmak üzere kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin işlenmesi gerekmez. Bu, iletişim ve işlemeden tamamen kaldırılır. Ek olarak, bir ölçüm uç noktası olarak 'hizmet platformu' olarak adlandırılan bir iletişim arabirimi, kullanıcının IP adresinin INFOnline ölçümünün bir parçası olarak INFOnline sistemleriyle değiş tokuş edilmesini engeller. Kişisel veri olarak IP adresi, ölçüm talebi INFOnline'a gönderilmeden önce hizmet platformundaki sayım sürecinde atılır. IP adresi kullanılarak coğrafi konum da yoktur. Nüfus sayımı prosedürü sırasında oluşturulan veri seti, saf bir PI veri koleksiyonudur.

Takma adlı ölçüm yöntemiyle (IOMp), EU-DSGVO'ya göre kişisel referansı olan ölçüm kitaplığıyla aşağıdaki veriler toplanır:

IP adresi: İnternette, her cihazın veri iletmek için IP adresi adı verilen benzersiz bir adrese ihtiyacı vardır. IP adresinin en azından kısa süreli saklanması, internetin çalışma şekli nedeniyle teknik olarak gereklidir. IP adresleri, herhangi bir işlemden önce 1 bayt kısaltılır ve yalnızca anonim olarak işlenir. Kısaltılmamış IP adresleri saklanmaz veya işlenmez.

Rastgele oluşturulmuş bir müşteri tanımlayıcısı: Bilgisayar sistemlerini tanımak için, menzil ölçümü, son cihazın benzersiz tanımlayıcılarını veya cihazınızdan otomatik olarak iletilen çeşitli bilgilerden oluşturulan bir imzayı kullanır. INFOnline GmbH'nin takma adlı ölçüm sürecini de kullanan diğer uygulamaları çağırırsanız, verilerin ölçümü ve ardından ilgili tanımlayıcıya atama da mümkün olabilir. Aşağıdaki benzersiz tanımlayıcılar, bir karma olarak INFOnline GmbH'ye iletilebilir:

Advertising-Identifier

Kurulum Kimliği

Android-ID

Vendor-ID

AB GDPR kapsamındaki kişisel veriler, yalnızca, uygulama içeriğini çağırmak için bireysel bir IP adresi ve rastgele oluşturulmuş bir müşteri tanımlayıcı atanan bir kullanıcı için bir kitaplık/SDK kullanıldığı ölçüde ölçüm için kullanılır. Takma adla ölçüm (IOMp) yalnızca Kullanıcının Rıza Yönetim Platformu'ndan (CMP) olumlu bir onayı olması durumunda gerçekleştirilir.

5.2.3 Verilerin kullanımı

INFOnline GmbH tarafından bu uygulamada kullanılan ölçüm yöntemi kullanım verilerini belirler. Bu, Sayfa İzlenim, Ziyaret ve Müşteri performans değerlerini toplamak için yapılır.

Coğrafi konum belirleme: Uygulama kullanımı, yalnızca anonimleştirilmiş IP adresi temelinde ve yalnızca federal eyaletlerin/bölgelerin coğrafi düzeyine kadar çağrının konumuna atanır. Bu şekilde elde edilen coğrafi bilgilerden hiçbir şekilde bir kullanıcının belirli ikamet yeri hakkında bir sonuca varılamaz.

Kullanım verilerinin teklifler arasında birleştirilmesi: Teknik bir müşterinin (ör. bir cihazdaki tarayıcı) kullanım verileri, uygulamalar arasında birleştirilir ve bir veritabanında saklanır.

5.5.4 Verilerin depolanma süresi

Tam IP adresi INFOnline GmbH tarafından kaydedilmez.

IP adresi yalnızca veri paketlerini almak için kullanılır ve ardından 1 bayt kısaltılır. Sayım işleminde kısaltılmış IP adresi atılır, takma isim işleminde en fazla 60 gün süreyle saklanır. Takma isim işleminde, kullanım verileri maksimum 6 ay boyunca benzersiz tanımlayıcı ile bağlantılı olarak saklanır.

5.2.5 Veri aktarımı

IP adresi ve kısaltılmış IP adresi aktarılmayacaktır.

5.2.6 Detaylı bilgiler

Ölçüm sürecinde veri koruması hakkında daha fazla bilgi INFOnline GmbH'nin web sitesinde bulunabilir (https://www.infonline.de), hangi ölçüm sürecini çalıştırır.

5.3 Google Analytics'i kullanırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Bu uygulama, kullanıcı davranışını analiz etmek için Google Inc. tarafından sunulan bir analitik hizmet olan Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") kullanan Google Analytics'i kullanmaktadır.

Kullanım hakkında üretilen bilgiler (Kullandığınız aygıtın türü ve sürümü, kullandığınız işletim sistemi, istenen sayfa, ziyaret tarih ve saati, kullandığınız ekran çözünürlüğü ve kullandığınız IP adresi) ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. İletimden önce IP adresini anonimleştirdiğimizi lütfen unutmayın. İstisnai durumlarda yalnızca tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve kısaltılmış olacaktır. Bizim adımıza Google, iletilen bilgileri, uygulamanızın kullanımını değerlendirmek, bizim faaliyetlerimiz hakkında raporlar derlemek ve kullanımla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google, yasalarca gerektiği takdirde veya üçüncü tarafların bu verileri Google adına işleyişi durumunda üçüncü taraflara da aktarabilir. Google, IP adresinizi asla diğer Google verileriyle ilişkilendirmez.

Bunun dışında, Google Analytics'in reklamcılık özelliklerini kullanıyoruz. Bu işlevlerin yardımıyla, cihaza özgü reklam kimliğinden sosyodemografik verileri anonim olarak toplamak ve işlemek mümkündür.

Uygulamamızı kullanarak, Google tarafından toplanan verilerinizin işlenmesini ve belirtilen amaç için yukarıda açıklanan işleme biçimini kabul etmiş olursunuz. Bu uygulamada Google Analytics tarafından verilerin toplanmasını ve işlenmesini önlemek için, "Anonim kullanım verilerini gönder" seçeneğini kaldırarak bu gizlilik politikasını devre dışı bırakabilirsiniz.

5.4 Firebase Analytics kullanırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Uygulamanız, kullanıcı davranışını analiz etmek ve Firebase Cloud-Messaging- Services entegre etmek için Firebase Analytics hizmetini kullanmaktadır.

Bu bağlamda, Firebase SDK (Software Development Kit), uygulama sürümü, cihaz modeli, işletim sisteminin sürümü, uygulamanın indirildiği saat ve kullanıcının yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, bazı eylemler uygulamayı kullanım sırasında Firebase SDK aracılığıyla bilgiler toplar. Uygulamanin yüklemesi ve başlatılması, uygulama güncellemeleri, uygulamayı silme, işletim sistemin güncellenmesi, uygulama verilerinin silinmesi, uygulama içi satın alımlar ve push bildirimlerinin iletilmesi, silinmesi ve açılması gibi işlemlerin uygulamanın dinamik bir bağlantı yoluyla açılması ve güncellenmesi, Firebase SDK'nın olay odaklı veri toplama mekanizmasını tetikler. Bu olayların her biri için, görüntüleme sayısı, bu etkinliği tetikleyen kullanıcı sayısı ve varsa işlevlerin değeri kaydedilir. Aygıtları tanımlamak için, Firebase SDK cihaza özel Reklamcılık Kimliğini kullanmaktadır.

Uygulamamızı kullanarak, sizinle ilgili verilerin Firebase tarafından işlenmesini ve belirtilen amaç için verilerin toplanması için yukarıda açıklanan şekilde işlem yapmayı kabul etmiş olursunuz. Bu uygulamada Firebase Analytics tarafından verilerin toplanmasını ve işlenmesini önlemek için, "Anonim kullanım verilerini gönder" seçeneğini kaldırarak bu gizlilik politikasını devre dışı bırakabilirsiniz.

5.5 Facebook SDK'yı kullanırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Facebook SDK'yı bu uygulamaya entegre ediyoruz. Bu yazılım Facebook kullanıcılarının sosyal ağımızda hangi reklam kampanyasını uygulamalarımızı indirmeye teşvik ettiğini anlamamızı sağlar. Bu amaçla Facebook'a cihaza özgü reklam kimliğini, uygulama sürümünü ve uygulamanın başlatıldığı veya durdurulduğuna dair bilgileri gönderiyoruz.

Bu gizlilik politikasının altındaki "Adsız kullanım verilerini gönder" seçeneğini devre dışı bırakarak, bu uygulamadaki adlandırılmış verilerin Facebook'a aktarılmasına itiraz edebilirsiniz.

5.6 Facebook Custom Audience kullanırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ABD sosyal ağındaki yeniden pazarlama etiketleri web sitemize entegre edilmiştir. Bunlar istatistiksel ve pazar araştırması amaçlarına hizmet eder. Elde edilen verilerin yardımıyla Facebook aktivitelerimizi daha etkili hale getirebilir ve örneğin web sitemizi ziyaret edenler için yalnızca gönderiler veya reklamlar gösterebiliriz. Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, yeniden pazarlama etiketleri aracılığıyla tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook, IP adresinizle sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Bu, Facebook'un sitemizi ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesine olanak tanır. Bu şekilde elde edilen bilgileri Facebook Reklamlarını görüntülemek için kullanabiliriz. Sayfaların sağlayıcısı olarak WetterOnline'ın iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını belirtmek isteriz. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi Facebook'un https://www.facebook adresindeki gizlilik politikasında bulabilirsiniz. com/about/privacy/. Özel Hedef Kitleler aracılığıyla veri toplamak istemiyorsanız Özel Hedef Kitleleri buradan devre dışı bırakabilirsiniz.

5.7 Batch kullanılırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Uygulamamız, push mesajları göndermek için Batch hizmetini kullanır. Sağlayıcı IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Paris, Fransa'dır.

Kişisel verilerin işlenmesi, push mesajları gönderme izniniz temelinde (Madde 6 Fıkra 1 lit. a GDPR) veya meşru menfaatlerimiz temelinde (Madde 6 Para. 1 lit. f GDPR) temelinde gerçekleşir. Push mesajlarımızı optimize ederken. Toplu gönderme için bizden push bildirimleri alır

takma ad verilmiş bir kullanıcı kimliği,

IP-Adresiniz,

bir itme belirteci,

bildirim alıp almama kararının durumu,

tarayıcı ve işletim sistemi bilgileri,

ayrıca coğrafi tabanlı bilgiler

Kullanılan Batch sürümü, gönderilen mesajlar ve kullanım davranışı hakkında bilgiler.

Batch, tarayıcının LocalStorage'ına erişir. Aynı zamanda, anlık bildirimler aracılığıyla size hedeflenen bir teklif sunmak için uygulamanın çeşitli işlevlerinin kullanımını kaydetmek için Batch'teki araçları kullanıyoruz.

Batch ile müşterilerimizin verilerini korumak, üçüncü şahıslara vermemek ve GDPR hükümlerine uymakla yükümlü kıldığımız bir işleme sözleşmesi (DPA Veri İşleme Anlaşması) imzaladık.

Etkinliğiniz hakkında toplanan verileri silmek isterseniz burayı tıklayın.

Batch tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://batch.com/privacy-policy.

5.8. Crazy Egg kullanırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Uygulamalarımızda, Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, ABD'ye ait web analitik hizmeti "Crazy Egg"den teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar, ziyaretçi davranışını analiz ederek uygulamalarımızın tasarımını iyileştirmek ve optimize etmek için web sitemizi ziyaret edenlerin faaliyetlerini ve eylemlerini takma adlı kullanıcı profillerinde kaydetmemize ve işlememize olanak tanır. Çerezler de bu amaçla bilgisayarınızda saklanmaktadır. Uygulamalarımızın kullanımı hakkında bu tanımlama bilgileri tarafından oluşturulan bilgiler, ABD'deki bir Crazy Egg Inc. sunucusuna iletilir ve orada takma adlı kullanıcı profillerinde saklanır. Aşağıdaki bilgiler Crazy Egg tarafından işlenir:

anonim IP-Adresi

görüntülenen sayfalar ve bu sayfadaki hareketler

Bağlantılara yapılan tıklamaların sayısı ve konumu

Tarayıcı türü ve sürümü

Kullanılan son cihazın ekran boyutu

Crazy Egg ile, Crazy Egg'in kullanıcılarımızın verilerini korumayı ve geçerli veri koruma uyarınca işlemeyi taahhüt ettiği AB standart sözleşme maddeleriyle bağlantılı olarak GDPR Madde 28'e göre sipariş işleme için veri koruma sözleşmesi imzaladık. düzenlemeler. Crazy Egg, toplanan verileri yalnızca bizim adımıza ve burada belirtilen amaç için kullanır. Crazy Egg, verileri artık kullanmayacak ve üçüncü şahıslara vermeyecektir. Crazy Egg tarafından toplanan veriler, uygulama kullanıcılarımızın diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

Kişisel verilerin işlenmesi, çerez başlığımız aracılığıyla verdiğiniz onay temelinde gerçekleşir (Madde 6 (1) (a) GDPR).

Çerez başlığımız aracılığıyla verilerinizin işlenmesine verdiğiniz izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Alternatif olarak, verilerinizin Crazy Egg tarafından işlenmesine doğrudan http:// adresinden itiraz edebilirsiniz. www.crazyegg.com/opt-out veya tarayıcınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını engelleyin.

5.9 Contentful kullanırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Uygulamalarımızın içeriğinin bir kısmı, Contentful GmbH'nin (Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin) Contentful Content Delivery Network (CDN) aracılığıyla sağlanır. Bu içeriğe erişirken, Contentful GmbH sunucularına bir bağlantı kurulur. Contentful CDN, GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca meşru menfaatlerimiz temelinde kullanılır. IP adresiniz ve kullanılan tarayıcıyla ilgili bilgiler, yalnızca belirtilen amaçlarla ve Contentful CDN'nin işlevselliğini ve güvenliğini sürdürmek için işlenir. İşlenen verilerin saklanma süresi ve daha fazla bilgi Contentful GmbH'nin https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 İsteğe bağlı medyayı ve canlı akışları oynatırken verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

Uygulama, ortaklar Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Almanya) ve THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3. kat Leuven 3012, Belçika) aracılığıyla akış içeriği sağlar. Akışlar için oynatma cihazları sunan bir sayfayı açtığınızda, tarayıcınız ve sitemizi ziyaret ettiğiniz IP adresiniz hakkında bilgiler yukarıda belirtilen sağlayıcıların sunucularına iletilir.

Akamai CDN'nin ve THEO Technologies NV'nin akış hizmetinin kullanımı, GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için https:// adresindeki Akamai Technologies GmbH'nin gizlilik politikasına bakın. www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ ve THEO Technologies NV, https://www.theoplayer.com/terms.

6. İlgili kişinin hakları

Etkilenen kişi aşağıdaki haklara sahiptir:

Bilgi edinme hakkı (Madde 15 GDPR)

Düzeltme hakkı (Madde 16 DSGVO)

İtiraz hakkı (Madde 21 GDPR)

İptal hakkı (Madde 17 GSYİH)

İşlemenin kısıtlanması hakkı (Madde18f. DSGVO)

Veri taşınabilirliği hakkı (Madde 20 GDPR)

Bu tür sorularınız için lütfen datenschutz@wetteronline.de adresine başvurun. Veri konusu olduğundan kişinin kendisi olduğundan emin olmalıyız.

Kişi veri koruma yetkisine şikayette bulunma hakkına sahiptir. İkamet yerinizden sorumlu olan veri koruma yetkilisi veya bizim için sorumlu veri koruma yetkilisi ile irtibat kurabilirsiniz (Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Kara Komisyonu Kuzey Ren-Vestfalya, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

7. Bu gizlilik politikasının düzenli olarak güncellenmesi

Hizmet vereb olarak bizim için yasal çerçeve koşulları doğal olarak değişikliklere ve düzenlemelere tabidir. Bu değişiklikler ve ayarlamalar, gizlilik Bildirimini zaman zaman güncellemenizi gerektirebilir. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendiririz.

8. İletişim

Bizimle iletişime geçmek isterseniz, bize şu adresten ulaşabilirsiniz:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Almanya

E-Mail: info@havadurumuveradar.com
Telefon: +49 228 55937-990
Telefax: +49 228 55937-80